www.uyan.de


www.uyan.net

Irkçılık veya milliyetçilik adını ulusalcılık diye yumuşatsanız da sonuçta bir şey değişmez.
En son ulaşacağı yer faşizmdir, bu da demokrasi ve insan hak ve özgürlükleri düşmanlığıdır.

 

ANASAYFA

HABERLER

YAZARLAR

POLİTİKA

KÜLTÜR ve SANAT

TANITIM

TARİHTE KALAN

BİLDİRİLER

BİLGİ HAZİNESİ

 


Başbakan kendisini ülkü ocakları başkanı sanıyor

İstanbul'daki bombalı saldırı üzerine Başbakan Yıldırım "kanı yerde kalmayacak" demekle kışkırtıcılık yapıyor. Yangına körükle gitmek bir başbakanın diline göre mi, ağzına yakışacak bir laf mı bu?

Demokratik ülkelerde hep diplomatik bir dille konuşulur ve her kes kendi seviyesine, kültür düzeyine göre konuşur. Mesela başbakan şunu diyebilir. "Saldırının arkasında kim varsa bulup adalete teslim edeceğiz ve o saldırganlar yasanın en sert biçimini enselerinde hissedecekler" diyebilir. Ama külhanbeyi gibi konuşmaya hakkı ve yetkisi yoktur bir başbakanın.

Bir de peşin bir hükümle hemen PKK'yı işaret ediyorlar. Neden besleyip büyüttüğünüz insanlık ve din düşmanları IŞİD'i işaret etmiyorsunuz?

Övmüş gibi olmayalım ama, PKK şimdiye kadar hiç bir canlı bombalı eylemde bulundumu? Ama buna karşın IŞİD'in canlı bombalarını bilmeyen tek bir fert varmı bu dünyada? 
Teröre karşı devlet terörüyle şimdiye kadar bir yere varılabildi mi?

Tutturmuşlar HDP'lilere ille de "PKK için terörist deyin" diyorlar. Sizin gibi ırkçı faşist bütün hükümetler 30 yıldan fazla bir zaman hep terörist demekten geri kalmadılar. Öyle demek bir işe yaradımı? Ertuğrul Kürkçü mecliste konuşurken laf atan AKAPE'lilere yüksek sesle "ben mecburmuyum sizin ağzınızla konuşmaya" demişti.

Bir de terör saptaması yanlış. İnsanlık düşmanı caniler kendilerini müslümanlığın daha iyileri, olduklarını ve cihad için bütün dünyaya savaş açtıklarını belirtmekle ne denli insanlıktan sapma olduklarını belirtiyorlar. Sanki onlar, IŞİD, El Kaide, ÖSO gibi manyaki örgütler müslüman, kendileri dışındaki müslümanlar müslüman değil.

İşte bu tür ne idüğü belirsiz ve hedefi belli olmayan sapıklara terörist denir.

Almanya'da bir zamanlar RAF (Kızıl Ordu Fraksiyonu) diye şiddete başvuran bir örgüt vardı. Ülkenin normal legal ve demokratik yollarla sosyalizme döndürülmesi mümkün değil deyip de silahlı mücadeleye girişmişlerdi. O savları doğru değildi. Siyasi mücadele olarak hiç bir kesime karşı Almanya'da sınırlama veya yasaklama o zaman da yoktu, şimdi de yok. Türkiye'de bilinenin tersine Almanya'da ne komünist parti yasaklandı, ne de ırkçı faşist partiler.

2. dünya savaşından sonra Hitler'in Partisi Milliyetçi Sosyalist Parti NS yasaklandı ama, Almanya Milliyetçi partisi NPD yasaklanmadı.

RAF görüne göre en iyi demokrasi işçi köylü iktidarı idi. Gerçekler ama o görüşün tersini gösterdi ve hep diktatörlük oldu sosyalist ülkelerdeki devlet yönetimleri. Bu nedenle tutturamadılar ve neredeyse hepsi bıraktı o şartlanmayı. Onlara, solculara göre kapitalizme geçtiler ama gerçekten ise demokratik ilke ve kurallar rejimlerine geçtiler.

Şiddetin sebebi ne olursa olsun, ben ve benim gibi düşünen hiç kimse tasvip etmez. Ama 12 Eylül faşist Evren diktatörlüğünün Kürtler ve demokrat Türkler üzerine estirdiği devlet terörüne karşı elbette tepkilerin gelmesi hesaplanabilir idi. PKK diye bir silahlı isyan hareketinin patlak vermesinin nedeni de bu idi.

Sen onların ne dediklerini, ne istediklerine kulaklarını tıka ve devlet terörü temsilcisi olarak dön "bunlar terörist" de. İşte bunu dünyanın hiç bir ülkesine kabul ettiremezsin. Bütün dünya ülkelerinde PKK hep ezilmişliğe Kürtlerin inkarına karşı ayaklanan silahlı bir eylem diye algılandı. Veya legal bir siyasi parti olmalarına izin verilmediği, yasaklandığı için silahlı bir mücadele gurubu gibi algılandı.

AB ve Almanya gibi ülkelerde neden yasak PKK? Peki sormazlarmı, Almanlar içlerinden geldiği için mi yasakladı bu örgütü, yoksa Türkiye'nin yasaklama baskısı ve Alman devletine ısrarı üzerine ve verdiği tavizlerden dolayı mı yasaklandı?

PKK kürt sorunundan soyut bir şey olarak düşünülemez. Demokratik ilke ve kuralların hüküm sürdüğü bir Türkiye'de ne PKK olur, ne de Kürt sorunu diye bir sorun.